SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

ATH SUNDAR MANMOHAN PIARE

Section/Shabad Pothee Pannaa
anmrithaa pria buchun thuhaare124
mith bolurraa jee har sujun su-aamee moraa125
kuruhu dhaei-aa theraa naam vukhaanaa125
hule yaaraa hule yaaraa khusikhuburee126
laal laal mohun gopaal thoo126
thujh bin kuvun reejhaavai thohee126
vaahiguroo vaahiguroo vaahiguroo vaahi jeeo127
mere laalun kee sobhaa127
subh dhekhee-ai anubhai kaa dhaathaa127
saa-ee alukh apaar bhoree man vusai128
gobindh jeevun praan dhun roop128
thudh roop na rekhi-aa jaath thoo vurunaa baahuraa128


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help