SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

AMRIT VELAA SACH NAA-O

Section/Shabad Pothee Pannaa
chirree chuhukee puhu futee vugan buhuth thurung640
pehilai pehurai fulurraa ful bhee pushaa raath640
jhaalaaghe outh naam jap nis baasur aaraadh640
purubhaathe prubh naam jap gur ke churun dhi-aae640
kubeer soothaa ki-aa kurehi outh ke na jupehi muraar640
fureedhaa pishul raath na jaagiouhi jeevudhurro mueiouhi640
outh fureedhaa oujoo saaj subeh nivaaj gujaar640
kubeer soothaa ki-aa kurehi baithaa ruhu ar jaag641
kubeer soothaa ki-aa kurehi jaag roe bhai dhukh641
abhi-aaguth eeh na aakheeahi jin kai mun mehi bhurum641
sidh saadhik mil jaagudhe kar sivuraathee jaathee melaa641
baabeehaa anmrith velai boli-aa thaa dhar sunee pukaar641


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help