SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

SEHAJ KEE AKATH KUTHA HEH NERAREE

Section/Shabad Pothee Pannaa
sookh mehul jaa ke ooch dhu-aare613
dhusum suthaan ke sumaan koun bhoun kehou613
maa-ee ree pekh rehee bisumaadh613
agum roop kaa mun mehi thaanaa614
sunee-ai eek vukhaanee-ai surag mirath paei-aal614
ho mu-aa mai maari-aa poun vehai dhuree-aao614
anthar jup thup sunjumo gur subudhee jaapai614
sathigur subadh oujaaro dheepaa615
thrai gun rehuth rehai niraaree saadhik sidh na jaanai615
oue sukh kaa sio buran sunaavuth615
dhookh ghuno jub hothe dhoor616
har har naam apaar amolee616
abhi-aaguth eeh na aakheeahi jin kai mun mehi bhurum617
meree sungath poch soch dhin raathee617
theh paavus sindh dhoop nehee shehee-aa theh outhupath purulo naahee617
jinaa baath ko buhuth andhesuro the mite sabh gaei-aa618
dhekhu bhaa-ee guaan kee aa-ee aadhee618
jhim jhime jhim jhim vurusai anmrith dhaaraa raam618
churun kumul bhaj kumul prugaas bhee619
sathigur dhurusun subudh agaadh bodhu619
baikunth nugur jehaa sunth vaasaa619


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help