SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

CHARAN KUMAL SANG LAGEE DOREE

Section/Shabad Pothee Pannaa
kubeer surug nuruk the mai rehiou sathigur ke purusaadh605
kubeer churun kumul kee mouj ko kehi kaise ounumaan605
aadh kai bi-aadh kai oupaadh kai thridhokh huthe605
churunukumul ruj mujun kai dhib dhehu605
sathigur churun kumul mukurundh ruju606
churunukumul mukurundh rus lubhith huei606
churunukumul ruj musuthak lepun kai606
sukul sugundhuthaa miluth arugujaa hothu607
jub the purum gur churun suran aaee607
bhoole maarug jinehi buthaaei-aa607
churun kumul sung laagee doree608
churun kumul sio preeth reeth sunthun man aavee jeeo608
maa-ee ree mun mero muthuvaaro608
maa-ee churun gur meethe609
maa-ee ree churuneh out gehee609
maa-ee ree maathee churun sumooh609
maa-ee gur churunee chith laa-ee-ai610
maa-ee prubh ke churun nihaaro610
churun thaakur ke ridhai sumaane610
humaarai eeh kirupaa keejai611
surub sukhaa gur churunaa611
gobindh churunun ko balihaaree611
saadhoo sung bhaei-aa man oudhum naam ruthun jus gaa-ee612
baikunth gobindh churun nith dhi-aao612
neekee raam kee dhun soe612
churun suran gur theeruth purub koti612


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help