SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

ANAND BHEYAA VADBHAGEEHO

Section/Shabad Pothee Pannaa
ho tootedhee sujunaa sujun maide naal595
saajun there churun kee hoe rehaa sudh dhoor595
je jaanaa lurr shijunaa peedee paa-ee gunt595
dithee hubh tuntol hikus baajh na koe595
sathigur purukh milaae avugun vikunaa gun ruvaa bal raam jeeo595
aavuhu sujunaa ho dhekhaa dhurusun theraa raam596
anudho anudh ghunaa mai so prubh deethaa raam596
sukh sohilurraa har dhi-aavuhu597
gurumukh toont tootedhi-aa har sujun ludhaa raam raaje597
gur mil ludhaa jee raam pi-aaraa raam597
mungul saaj bhaei-aa prubh apunaa gaaei-aa raam598
gurumukh har gun gaaee598
thun rainee mun pun rap kar ho paacho thuth buraathee598
kar kirupaa apunai ghar aaei-aa thaa mil sukhee-aa kaaj ruchaaei-aa599
mungul saaj bhaei-aa prubh apunaa gaaei-aa raam599
keethaa lorree-ai kunm so har pehi aakhee-ai599
ousuthath nindhaa naanuk jee mai hubh vunjaa-ee shorri-aa hubh kijh thi-aagee599
har pehilurree laav puraviruthee kurum dhrirraaei-aa bal raam jeeo600
bhaag sulukhunaa har kunth humaaraa raam601
vudh sukh rainurreeee pria prem lugaa601
mundh ei-aanee pe-eearrai kio kar har dhurusun pikhai602
har churun surovur theh kuruhu nivaas munaa603
anudho anudh ghunaa mai so prubh deethaa raam603
mungul saaj bhaei-aa prubh apunaa gaaei-aa raam603
hum ghure saachaa sohilaa saachai subadh suhaaei-aa raam604
surudhaa laagee sung preethumai eik thil rehun na jaae604


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help