SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

MUNDHAE PIR BIN KIAA SEEGAR

Section/Shabad Pothee Pannaa
kaajul fool thunbol rus le dhun kee-aa seegaar589
outhee jhaaloo kunthurre ho pusee tho dheedhaar589
haath kulunm agunm musuthak lekhaavuthee589
bin subudhai sudh na hovee je anek kurai seegaar589
subadh ruthe houmai gee sobhaavunthee naar589
kaaman tho seegaar kar jaa pehilaa kunth munaae590
keeou singaar milun ke thaa-ee590
mun mothee je gehunaa hovai poun hovai sooth dhaaree590
vaar vaaro anik daaro591
sunthaa kee hoe dhaasuree eehu achaaraa sikh ree591
grihu vas gur keenaa ho ghur kee naar591
soohub thaa sohaagunee jaa munn laihi such naao592
dhohaagunee mehul na paaeinuee na jaanan pir kaa su-aao592
lokaa ve ho soohuvee soohaa ves kuree593
subhe kunth mehelee-aa sugulee-aa kurehi seegaar593
har churunee jaa kaa mun laagaa594
raamukulee raam man vasi-aa thaa bani-aa seegaar594


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help