SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

SUBE KANTHAI RUTHEEAA MEH DUHAGUN KETH

Section/Shabad Pothee Pannaa
jo-ee pria bhaave thaahi dhekh ao dhikhaave aapu572
jo-ee prubh bhaavai thaahi sovuth jugaavai jaaei572
nimukh nimukh nis nis purumaan hoei573
meraa har prubh sundhur mai saar na jaanee574
mai kaaman meraa kunth kuruthaar574
mai bouree meraa raam bhuthaar574
munnj kuchujee anmaavan dosurre ho kio suhu raavan jaao jeeo575
bhar joban mai muth pe-eearrai ghar paahunee bal raam jeeo575
bholaavurrai bhulee bhul bhul pushothaanee576
saas kee dhukhee susur kee pi-aaree jeth ke naam duro re576
subhe kunthai ruthee-aa mai dhohaagan kith576
ho balihaaree thin ko sifath jinaa dhai vaath577
soe rehee prubh khubar na jaanee577
hurunaakhee koo such vain sunaa-ee jo tho kure oudhaarun577
jaa sukh thaa suhu raaviou dhukh bhee sunmuaalioue577
laalun raavi-aa kuvun guthee ree578
laal cholunaa thai than sohi-aa578
moh mulun needh the shutukee koun anugruhu bhaeiou ree578
dhun sohaagan jo prubhoo pushaanai579
jith ghar pir sohaag bunaaei-aa579
subadh ruthee sohaagunee sathigur kai bhaae pi-aar579
subhunaa kaa pir eek hai pir bin khaalee naahi579
seh kee saar suhaagan jaanai580
har dhun paaei-aa sohaagunee doluth naahee cheeth580
susurai pe-ee-ai kunth kee kunth agunm athaahu580
sorath sudhaa suhaavunee je suchaa man hoe580
je lorrehi vur baalurreeee thaa gur churunee chith laaee raam581
mundh joban baalurreeee meraa pir rulee-aalaa raam582
ei-aanurreeee maanurraa kaae kurehi583
jaise tho pupeehaa priy priy ter here boondhu583
aavo vunnjo dunmunee kithee mithr kureo584
sohaagunee sudhaa mukh oujulaa gur kai sehaj subhaae584
susoo the pir keenee vaakh585
aavuhu bhaine gal mileh ank sehelurree-aah585
meraa har prubh sejai aaei-aa mun sukh sumaanaa raam586
saach seel such sunjumee saa pooree puruvaar586
meethee aagi-aa pir kee laagee587
gun avugun mero kush na beechaaro587
lugurree-aa pireeann pekhundhee-aa naa thipee-aa587
kaam krodh lobh mohu mitaavai shutukai dhurumath apunee dhaaree588
jogee andhar jogee-aa588
munumukh mailee kaamunee kulukhunee kunaar588


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help