SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

DHARSHAN PIASEE DHINAS RAATH

Section/Shabad Pothee Pannaa
dhurusun pi-aasee dhinus raath chithuvo anadhin neeth538
akhee prem kusaa-ee-aa har har naam pikhunn i538
soe sunundhurree meraa thun mun moulaa naam jupundhurree laalee538
haath kulunm agunm musuthak lekhaavuthee538
har pekhun ko simuruth mun meraa539
mun lochai har milun ko kio dhurusun paa-ee-aa539
aasaavunthee aas gusaa-ee pooree-ai539
maa-ee sunthusung jaagee539
churun kumul kee aas pi-aare540
maadho jul kee pi-aas na jaae540
har bin rehi na sukai mun meraa540
ghol ghumaa-ee laalunaa gur mun dheenaa541
sun yaar humaare sujun eik kuro benunthee-aa541
ho vaar vaar jaao gur gopaal 1 rehaao542
puthuree theree bidh kar thaatee542
gur buchunee mun sehuj dhi-aane542
bho theraa bhaag khulurree meraa cheeth543
mil raam pi-aare thum bin dheeruj ko na kurai 1 rehaao543
sathigur milai so murun dhikhaaee543
har bin kio rehee-ai dhukh bi-aapai544
aas pi-aasee mai firo kub pekho gopaal544
meraa mun eekai hee pria maagai544
mai man vudee aas hure kio kar har dhurusun paavaa545
mil mere preethum pi-aari-aa rehaao546
ko-ee aan milaavai meraa preethum pi-aaraa ho this pehi aap vechaa-ee 1547
mun mere har ke churun ruveejai548
vudubhaagee-aa sohaagunee jinuaa gurumukh mili-aa har raae548
dhurumaadhe thaate dhurubaar549
sugul munoruth paa-eeahi meethaa549
thun mun dhun arupo subh apunaa549
maa-ee mere mun kee pi-aas550
baapaar govindh naaee550
aisee koun bidhe dhurusun purusunaa 1 rehaao550
merai anthar lochaa milun kee pi-aare ho kio paa-ee gur poore551
ko-ee jun har sio dhevai jor552
mero sundhur kehuhu milai kith gulee552
sej eek eeko prubh thaakur552
jeevun tho gunee-ai har pekhaa553
ho punth dhusaa-ee nith khurree ko-ee prubh dhuse thin jaao553
dhehu sundhesuro keheeao pria keheeao553


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help