SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

MERE MAN BAIRAAG BHEA JEO

Section/Shabad Pothee Pannaa
kubeer biruhu bhuyungum man busai munth na maanai koe493
vishorraa sune dukh vin dithe marioudh493
jo sir saa-ee naa nivai so sir dheejai daar493
bireh bioug rog dhukhath hue birehunee493
bireh bioug sog seth roop hue krithaasu494
dhurus dhi-aan birehaa bi-aapai dhrigun huei494
bin priy sihujaa bhuvun aan roop rungu494
baayus oudeh bul jaao beg milu peeyu495
agan juruthu jul booduthu surup grusehi495
sukhee sehelee gurab gehelee495
kaise keho mohi jeea bedhunaa-ee496
meraa mun lochai gur dhurusun thaa-ee496
punth nihaarai kaamunee lochun bhuree le ousaasaa497
anthar pi-aas outhee prubh keree sun gur buchun man theer lugee-aa497
birehaa birehaa aakhee-ai birehaa thoo suluthaan498
mai man than prem agum thaakur kaa khin khin surudhaa man buhuth outhee-aa498
mohun needh na aavai haavai haar kujur busuthr abhurun keene499
oumakiou heeo milun prubh thaa-ee499
dheh dhis shuthr megh ghutaa ghut dhaaman chumak duraaeiou500
har gun purree-ai har gun gunee-ai500
merai man bairaag bhaei-aa jeeo kio dhekhaa prubh dhaathe501
khojuth sunth firehi prubh praan adhaare raam502
maa-ee dheer rehee pria buhuth biraagiou503
saa dhun bino kure jeeo har ke gun saare503
har dhurusun ko meraa mun buhu thuputhai jio thrikhaavunth bin neer 1503
har sio preeth anthur mun bedhi-aa har bin rehun na jaa-ee504
bholaavurrai bhulee bhul bhul pushothaanee504
prubh milube ko preeth man laagee504
ath preethum mun mohunaa ghut sohunaa praan adhaaraa raam505
har bin kio jeevaa meree maa-ee506
kio jeevun preethum bin maa-ee506
maa-ee moro preethum raam buthaavuhu ree maa-ee507
sun naah prubhoo jeeo eekulurree bun maahe507
har har naam mai har man bhaaei-aa507
mai har naamai har biruhu lugaa-ee jeeo508
meraa birehee naam milai thaa jeevaa jeeo508
agan juruthu jul booduthu surup grusehi509
man biraagaigee khojuthee dhurusaar 1 rehaao509
kuvun gun praanupath milo meree maa-ee 1 rehaao509
jo mai keeou sugul seegaaraa510
har har boondh bhee har su-aamee hum chaathrik bilul bilulaathee510
paarubrehum prubh simuree-ai pi-aare dhurusun ko bal jaao 1511


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help