SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

HAR KE NAAM BINAA DUKH PAVE

Section/Shabad Pothee Pannaa
fureedhaa gurub jinuaa vadi-aa-ee-aa dhan joban aagaah462
jinuee naam visaari-aa ki-aa jup jaapehi hor462
jinee naam visaari-aa buhu kurum kumaavehi hor462
dhurath suhaavurree aakaas suhundhaa jupundhi-aa har naao463
aavun aaee srisat mehi bin boojhe pus tor463
so oulaamue dhinai ke raathee milan isehuns463
har naam na simurehi saadhusung thai than oudai kheh463
kot bighun this laaguthe jis no visurai naao463
naaraaein neh simariou mohiou su-aadh bikaar463
dhenehaar prubh shod kai laagehi aan su-aae463
ruthe se-ee j mukh na morrunn ijinuee sinjaathaa saa-ee463
meree sungath poch soch dhin raathee464
busunth suurug lokeh jithuthe prithuvee nuv khunduneh464
kilavikh subhe outhuran neeth neeth gun gaao464
jinee naam visaari-aa se hoth dhekhe kheh464
har ke naam binaa dhukh paavai464
subhe dhukh sunthaap jaa thudhuhu bhulee-ai464
jinee gurumukh har naam dhun na khatiou se dhevaaleeee jug maahi465
maa-ee ree aan simar mar jaahi465
jinuee naam visaari-aa koorre kehun kehunn i465
kun binaa jaise thothur thukhaa466
sundhur sej anek sukh rus bhogun poore466
fureedhaa dhar dhuruvaajai jaae kai kio ditho ghurree-aal466
an kaaee raatharri-aa vaat dhuhelee raam466
paavuth rulee-aa joban bulee-aa467
sehunsur dhaan dhe eindhru ro-aaei-aa467
har bisuruth sudhaa khu-aaree467
chaar paav dhue sing gung mukh thub kaise gun geehai468
mil mere gobindh apunaa naam dhehu468
bin baaje kaiso nirathikaaree469
dhukh thudhe jaa visar jaavai469
bin simurun jaise surup aarujaaree470
bin sathigur seve juguth mu-aa biruthaa junum guvaae470
dhulubh dheh paa-ee vudubhaagee470
bhooliou mun maaei-aa ourujhaaeiou471
mun kehaa bisaariou raam naam471


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help