SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

HUM ESE TU ESA

Section/Shabad Pothee Pannaa
hum maile thum oojul kuruthe hum nirugun thoo dhaathaa104
thoso na naath anaath na mosari104
lukh nindhuk lukh bemukhaa dhooth dhushut lukh loon huraamee104
niraadhaar ko adhaar aasuro niraasun ko105
thum bud dhaathe dhe rehe105
kishehoo kaaj na keeou jaan106
thum chundhun hum eirund baapure sung thumaare baasaa106
hum sar dheen dhaei-aal na thum sar ab puthee-aar ki-aa keejai106
ouan pria preeth cheeth pehiluree-aa107
ho paapee pathith purum paakhundee thoo nirumul nirunkaaree107
maer kuro thrin thae muhi jaahi gureeb nuvaaj n dhoosur tho so 107
ki-aa gun there saar sumuaalee mohi nirugun ke dhaathaare108
sukhee aao sukhee vas aao sukhee asee pir kaa mungul gaaveh108
mohi nirugun subh guneh bihoonaa108
dhevaa paahun thaareeale109
ghol ghumaa-ee laalunaa gur mun dheenaa109
bhuguthuvushul sun hoth ho niraas ridhai109
humurai man chith har aas nith kio dhekhaa har dhurus thumaaraa110
humuree gunuth na gunee-aa kaa-ee apunaa birudh pushaan111
niguni-aa no aape bukhas lee bhaa-ee sathigur kee sevaa laae111
ko-ee bolai niruvaa ko-ee bolai dhoor112
preethum prem bhugath ke dhaathe112
brehumaa vedh purrai vaadh vukhaanai112
an kaaee raatharri-aa vaat dhuhelee raam112
dhulubh dheh paa-ee vudubhaagee113
lobh lehar ath neejhur baajai113
kuchil kuthor kuput kaamee113
mo ko thaar le raamaa thaar le113
har joo raakh lehu path meree114
mun re naam ko sukh saar114
jo har sevehi sunth bhuguth thin ke sabh paap nivaaree114
haa haa prubh raakh lehu115
arudhaas sunee dhaathaar prabh hoee kirupaal115
hum moorukh mugudh agi-aan muthee surunaagath purukh ajunumaa115


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help