SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

HAR KA SIMRAN JO KURE

Section/Shabad Pothee Pannaa
subh vadi-aa-ee-aa har naam vich har gurumukh dhi-aa-ee-ai456
jis naam ridhai so-ee vud raajaa456
sabh rus thin kai ridhai hehi jin har vasi-aa mun maahi457
jis dhai chith vasi-aa meraa su-aamee this no kio andhesaa kisai gulai dhaa lorree-ai457
thero jun har jus sunuth oumaahiou 1 rehaao457
har har sunth junaa kee jeevan458
jin jan gurumukh sevi-aa thin sabh sukh paa-ee458
jis thoo aavehi chith this no sudhaa sukh458
jin kai har naam vasi-aa sudh hirudhai har naamo thin kuno rukhunehaaraa458
thaakur sio jaa kee ban aa-ee459
maa-ee jo prubh ke gun gaavai suful aaei-aa jeevun ful thaa ko paarubrehum liv laavai 1 rehaao459
cheeth aavai thaa mehaa anundh459
kubeer thoon thoon kuruthaa thoo hoo-aa mujh mehi rehaa na hoon460
nikat jeea kai sudh hee sungaa460
ki-aa suvunaa ki-aa jaagunaa gurumukh the puruvaan460
dhiluhu muhubath jinnu se-ee sachi-aa460
har jun raam raam raam dhi-aaee461
har jun simuruhu hirudhai raam461
amulee amul na anburrai mushee neer na hoe461
this jun ko har meeth lugaanaa jis har har kirupaa kurai462


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help