SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

SARAB ROG KAA OUKHUDH NAAM

Section/Shabad Pothee Pannaa
kot dhaan eisunaanun anik sodhun pavithrutheh440
paaparri-aa pushaarr baan suchaavaa sunn ikai440
jis man vusai paarubrehum nikat na aavai peer441
lulaa laavo aoukhudh jaahoo441
avar oupaav sabh thi-aagi-aa dhaaroo naam laei-aa441
prubh kirupaa the har har dhi-aavo441
junum junum ke dhookh nivaarai sookaa mun saadhaarai442
nainuhu neer behai thun kheenaa bhee kes dhudh vaanee442
dhukh bhunjun theraa naam jee dhukh bhunjun theraa naam442
aoukhudh thero naam dhaei-aal443
aoukhudh khaaeiou har ko naao443
pruthume miti-aa thun kaa dhookh443
gur mil thi-aagiou dhoojaa bhaao444
har ke churun kumul man dhi-aao444
thaap gee paa-ee prabh saath444
jaa ko musukul ath bunai to-ee koe na dhee445
jaa ko musukul ath bunai to-ee koe na dhee445
kar eisunaan simar prubh apunaa mun thun bhee arogaa446
saath paa-ee gur sathigur poore446
prubh kee suran sugul bhai laathe dhukh binuse sukh paaei-aa446
gee kules rog sabh naase prabh apunai kirupaa dhaaree447
thaat paa-ee kuruthaare447
thaap laahi-aa gur sirujunehaar448
bundhun kaate aap prabh ho-aa kirupaal448
rog gaei-aa prabh aap guvaaei-aa448
nethr prugaas kee-aa gurudhev448
saath bhee gur gobidh paa-ee449
bukhasi-aa paarubrehum purumesar sugule rog bidhaare449
meraa sathigur rukhuvaalaa ho-aa449
simar simar poorun prubhoo kaaruj bhee raas449
aiso sehaa-ee har ko naam450


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help