SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

HAN DHAN SUCHI RAAS HE

Section/Shabad Pothee Pannaa
re mun thaa ko dhi-aa-ee-ai subh bidh jaa kai haath418
dhunuvunthaa eiv hee kehai avuree dhun ko jaao418
vunuj kuruhu vunujaariho vukhur lehu sumaal418
dhunuvunth naam ke vunujaare419
kinehee bunaji-aa kaasee thaabaa kinehee loug supaaree419
saahu humaaraa thoon dhunee jaisee thoon raas dhehi thaisee hum lehi419
mun haalee kirusaanee kurunee surum paanee thun kheth420
har dhun suchee raas hai kinai virulai jaathaa420
ab mohi dhun paaeiou har naamaa421
maa-ee mai dhun paaeiou har naam421
hum dhunuvunth bhaaguth such naae421
har dhun jaap har dhun thaap har dhun bhojun bhaaei-aa422
ghut avughut doogur ghunaa eik nirugun bail humaar422
agan na dhehai puvun nehee mugunai thusukur ner na aavai423
hum ghar naam khujaanaa sudhaa hai bhugath bhure bhundaaraa423
eihu dhun mere har ko naao423
eihu dhun surub rehi-aa bhurupoor424
purudhes jhaag soudhe ko aaei-aa424
eeko nihuchul naam dhun hor dhun aavai jaae425
jithai har aaraadhee-ai thithai har mith sehaa-ee425
surum dhurum dhue naanukaa je dhun pulai paae426
har naam dhun nirumul ath apaaraa426
har dhun ruthun juvehuree so gur har dhun har paasuhu dhevaaei-aa426
jeea junth suprusunn bhee dhekh prubh puruthaap427
kar kirupaa har purugutee aaei-aa427
jhim jhime jhim jhim vurusai anmrith dhaaraa raam427
sathigur sevee-ai aapunaa paa-ee-ai naam apaar428
jeevuno mai jeevun paaei-aa gurumukh bhaaee raam428
aougunee bhari-aa sureer hai kio sunthuhu nirumul hoe428
ruthunaa keree guthulee ruthunee kholee aae428
bhinnee rain chumaki-aa vuthaa shehubur laae429
kaachaa dhun sunchehi moorukh gaavaar429
nirudhun aadhur ko-ee na dhee429
oo dhuroone dhil th beroon me ruvee430
fureedhaa jungul jungul ki-aa bhuvehi van kundaa morrehi432
bun bun firuthee khojuthee haaree buhu avugaahi432
jin vadi-aa-ee there naam kee the ruthe mun maahi432
subh kish ghur mehi baahar naahee432
kaaei-aa kot apaar hai milunaa sunjogee432
kaaei-aa kot apaar hai andhar hutunaale433
abhi-aaguth eeh na aakheeahi jin kai mun mehi bhurum433
ghur hee mehi anmrith bhurupoor hai munumukhaa saadh na paaei-aa433
agum dhaei-aal kirupaa prabh dhaaree mukh har har naam hum kehe433
har kaa eek achunbho dhekhi-aa mere laal jeeo jo kure so dhurum ni-aaee raam434
kaaei-aa kaaman ath su-aaloui pir vusai jis naale434
baahar tootun the shoot pure gur ghur hee maahi dhikhaaei-aa thaa435
eihu sureer subh dhurum hai jis andhar suche kee vich joth436
jis jul nidh kaaran thum jag aaee so anmrith gur paahee jeeo436
mere mun mukh har har har bolee-ai436
kaahe re bun khojun jaa-ee437
sehuj subhaaee aapun aaee437
kaayo dhevaa kaaeiao dhevul kaaeiao jungum jaathee437
gurumath nuguree khoj khojaa-ee437
tutaa tootuth keh firuhu tootun ei-aa mun maahi438
kubeer mulaa munaare ki-aa chutehi saa-ee na behuraa hoe438
dheh thejan jee raam oupaa-ee-aa raam438
dheh thejunurree har nuv rungee-aa raam439


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help