SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

HAR NAM HAR RANG HE

Section/Shabad Pothee Pannaa
ruthe rung paarubrehum kai mun thun ath gulaal412
toote bundhun jaas ke ho-aa saadhoo sung412
khaadhi-aa khaadhi-aa muhu ghuthaa painundhi-aa subh ang412
suche ruthe se nirumule sudhaa suchee soe412
raam rung kudhe outhar na jaae413
jaa ko har rung laago eis jug mehi so keheeath hai sooraa413
laal rung this ko lugaa jis ke vudubhaagaa413
jis ko bisurai praanupath dhaathaa so-ee gunuhu abhaagaa414
sujun maidaa rungulaa rung laaee mun lee414
merai man subudh lugo gur meethaa414
jinaa andhar oumuruthul se-ee jaanan soolee-aa414
har dhaei-aal dhaei-aa prabh keenee merai man than mukh har bolee415
gun gaavaa gun vithuraa gun bolee meree maae415
har naamaa har runng hai har runng mujeethai runng416
eihu thun maaei-aa paahi-aa pi-aare leethurraa lab rungaaee416
anthar dhekh subadh mun maani-aa avur na raagunehaaraa417
dhaath milai fun dhaath ko sifuthee sifath sumaae417


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help