SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

HAR RAS PEEVO BHAA-EE

Section/Shabad Pothee Pannaa
baavun ashur lok thrai subh kush ein hee maahi405
aathum rus jih jaani-aa har rung sehuje maan405
fureedhaa sukur khund nivaath gurr maakhio maajhaa dhudh405
luvai na laagun ko hai kushoo-ai jaa ko fir eihu dhaavai405
har rus peevuth sudh hee raathaa406
meethe har gun gaao jindhoo thoon meethe har gun gaao406
feeke har ke naam bin saadh406
aan rusaa jethe thai chaakhe407
anundh bhaei-aa meree maaee sathiguroo mai paaei-aa407
saadhusungath kai baasubai kulumul sabh nusunaa407
anmrith naam sudhaa nirumulee-aa408
theraa jun raam rusaaein maathaa408
har bin kushoo na laagee bhuguthun ko meethaa408
rusak rusak gun gaaveh gurumath liv ounuman naam lugaan409
rus anmrith naam rus ath bhulaa kith bidh milai rus khaae409
surub sukhaa kaa dhaathaa sathigur thaa kee surunee paa-ee-ai410
har gur gi-aan har rus har paaei-aa410
raam rusaaein jo jun geedhe410
thaj aap binusee thaap ren saadhoo theeo411
har simuruth sabh mitehi kules411
bikhai bun feekaa thi-aag ree sukheeee naam mehaa rus peeou411
man than bas rehe mere praan411


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help