SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

EH NEECH KARAM HAR MERAY

Section/Shabad Pothee Pannaa
lekhai kuthehi na shootee-ai khin khin bhoolunehaar91
fureedhaa kaale maide kupurre kaalaa maidaa ves91
khathiahu junme khuthe kuran th khathi-aa vich paahi91
kunchun naaree mehi jeeo lubhuth hai mohu meethaa maaei-aa92
loon huraamee gunehugaar begaanaa alup math92
mai jehaa na akirathighun hai bh na ho-aa hovanihaaraa93
ho apuraadhee gunehugaar ho bemukh mundhaa93
guluuee asee chungee-aa aachaaree buree-aah94
mun kar kubehoo na har gun gaaeiou94
jaise mun laaguth hai lekhuk ko lekhai bikhai94
abhi-aaguth eeh na aakheeahi jin kai mun mehi bhurum95
jaise mun dhaavai pur thun dhun dhookhunaa lou95
jaise rain sumai sub log mai sunjog bhogu95
naahin anoop roop chithuvai kio chinthaamani96
dhekhube ko dhrisat na dhurus dhikhaaeibe kou96
roop heen kul heen gun heen gi-aan heenu96
sabh avugun mai gun nehee ko-ee97
grihu thaj bun khund jaa-ee-ai chun khaa-ee-ai kundhaa97
kee kot paathaal ke vaasee97
kuth kee maa-ee baap kuth keraa kidhoo thaavuhu hum aaee98
kee junum bhee keet puthungaa99
thumu sumuruthaa kaarun kurun99
raakh lehu hum the biguree99
lobh mohi mugun apuraadhee100
kuvun kaaj siruje jug bheethar junam kuvun ful paaei-aa100
eek su-aan dhue su-aanee naal101
thai nur ki-aa puraan sun keenaa101
oukath si-aanup kishoo na jaanaa102
ab mai koun oupaao kuro102
aaee anik junum bhram surunee102
ab mai kehaa kuro ree maa-ee103
keho kehaa apunee adhumaa-ee103
kirupaa kuruhu dheen ke dhaathe meraa gun avugun na beechaaruhu ko-ee103


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help