SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

OOTUTH BEHTUTH SOVATH NAAM

Section/Shabad Pothee Pannaa
outhundhi-aa behundhi-aa suvundhi-aa sukh soe378
oothuth baithuth sovuth dhi-aa-ee-ai378
ras ras raam rusaal sulaahaa378
neekee saadh sungaanee rehaao378
har har har har naam jupaahaa379
anthar gaavo baahar gaavo gaavo jaag suvaaree379
sudhaa sudhaa jupee-ai prubh naam380
har jus gaavuhu bhuguvaan380
bhuj raamo man raam380
hubhe thok visaar hiko khi-aal kar381
rusunaa jupee-ai eek naam381
keerath prubh kee gaao meree rusunaa381
har eek simar eek simar eek simar pi-aare382
simuro simar simar sukh paavo382
meraa har prubh raavan aa-ee-aa houmai bikh jhaage raam382
aaraadho thujhehi su-aamee apune382


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help