SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

JAP MAN SATNAM SUDHA SATNAM

Section/Shabad Pothee Pannaa
eishaa pooruk surub sukhudhaathaa har jaa kai vas hai kaamudhenaa365
so aisaa har naam dhi-aa-ee-ai mun mere jo subhunaa oupar hukum chulaaee366
har har naam jupuhu mun mere jith sudhaa sukh hovai dhin raathee366
so-ee dhi-aa-ee-ai jeearre sir saahaa paathisaahu366
sunch har dhun pooj sathigur shod sugul vikaar367
mun mero guj jihubaa meree kaathee367
anik juthun nehee hoth shutaaraa368
anudh mool dhi-aaeiou purukhothum anadhin anudh anundhe368
mun kehaa lubhaa-ee-ai aan ko369
re mun out lehu har naamaa369
re mun raam sio kar preeth369
mun re prubh kee suran bichaaro369
abinaasee jeean ko dhaathaa simuruth subh mul kho-ee370
kaahe mun thoo doluthaa har munusaa poorunehaar370
har purr har likh har jap har gaao har bhoujul paar outhaaree370
har simuruth theree jaae bulaae371
rusunaa raam ko jus gaao371
mun jaapuhu raam gupaal371
eis paanee the jin thoo ghari-aa372
har sio jurai th subh ko meeth372
subhe thok puraaputhe je aavai eik hath373
eik thil pi-aaraa veesurai rog vudaa mun maahi374
jinaa sathigur sio chith laaei-aa se poore purudhaan374
je velaa vukhuth veechaaree-ai thaa kith velaa bhugath hoe375
eik pushaanoo jeea kaa eiko rukhunehaar375
subhe gulaa visurun eiko visar na jaao376
pooraa sathigur je milai paa-ee-ai subudh nidhaan376
preeth lugee this such sio murai na aavai jaae377
meraa thun ar dhun meraa raaj roop mai dhes377


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help