SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

AMRIT NAM SADA NIRMALEE-AA

Section/Shabad Pothee Pannaa
subhe vusuthoo kourree-aa suche naao mithaa355
raam rumuhu budubhaageeho jal thal meheeal soe355
naam laith mun purugut bhaei-aa355
naam laith kish bighun na laagai356
jis boluth mukh pavith hoe356
khoob khoob khoob khoob khoob thero naam356
har har naam amolaa357
jeevo naam sunee357
sunthaa kee ren saadh jun sungath har keerath thur thaaree357
hulath sukh pulath sukh nith sukh simuruno naam gobindh kaa sudhaa leejai358
thrisunaa bujhai har kai naam358
har har naam nidhaan hai gurumukh paaei-aa jaae358
har ko naam sudhaa sukhudhaa-ee359
pathith pavithr leeee kar apune sugul kuruth numusukaaro359
jis neech ko ko-ee na jaanai359
jithai naam jupee-ai prubh pi-aare359
furumaan theraa sirai oopar fir na kuruth beechaar360
har naam humaaraa bhojun shutheeh purukaar jith khaaei-ai hum ko thripath bhee360
maa-ee mere mun ko sukh361
aanudh rung binodh humaarai361
ab mohi juluth raam jul paaei-aa361
meeth saajun suth bundhup bhaa-ee361
dhunn eihu thaan govindh gun gaaee362
har har akhur dhue eih maalaa362
ouankaar brehumaa outhupath362
har prubh sujun naam har mai man than naam sureer362
anmrith sudhaa vurusudhaa boojhan boojhunehaar363
sifath saalaahun theraa hukum rujaa-ee363
paarubrehum ho-aa sehaa-ee kuthaa keeruthun sukhudhaa-ee363
nudhee-aa hovehi dhenuvaa sunm hovehi dhudh gheeo364
gur kai subadh thure mun kethe eindhraadhik brehumaadh thure364
aisaa naam ruthun nirumoluk punn pudhaaruth paaei-aa364
gaaeiou ree mai gun nidh mungul gaaeiou365
har kaa naam ridhai nith dhi-aa-ee365


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help