SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

HAR NAMA DEO GUR PARUPKARI

Section/Shabad Pothee Pannaa
huth munjhaahoo mai maanuk ludhaa342
thus dhithaa poorai sathiguroo har dhun such akhut342
suful junum mo ko gur keenaa343
har naam humaaraa prubh abiguth agochur abinaasee purukh bidhaathaa343
merai man merai man sathigur preeth lugaa-ee raam343
merai heearai ruthun naam har basi-aa gur haath dhariou merai maathaa343
har har naam dheeou gur saathe344
gur poorai kirupaa dhaaree344
paaei-aa laal ruthun man paaei-aa345
naam milai mun thriputhee-ai bin naamai dhrig jeevaas345
sunth junuhu mil bhaa-eeho suchaa naam sumaal346
shudaae leeou mehaa bulee the apune churun puraath346
gurumukh anthar saath hai man than naam sumaae346
jeeare ouluaa naam kaa347
saadhoo sung sikhaaeiou naam347
gurumukh ko-ee virulaa boojhai jis no nudhar kuree347
anoop pudhaaruth naam sunuhu sugul dhi-aaeile meethaa348
sikhuhu subudh pi-aariho junum murun kee tek348


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help