SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

HAR JUG JUG BHAGATH UPAAYAA

Section/Shabad Pothee Pannaa
ik ounkaar sathiguruprusaadh319
meree putee-aa likhuhu har govindh gopaalaa319
prehulaadh puthaaee purrun saal320
ghur hurunaakhus dhaith dhe kuulur kuvul bhuguth pruehilaadhu320
subhunaa jee-aa vich har aap so bhuguthaa kaa mith har321
bhuguth vudaa raajaa junuk hai gurumukh maayaa vich oudhaasee321
aaei-aa suni-aa bidhur dhe bole dhurujodhun hoe rukhaa321
andhur subhaa dhusaasunai muthai vaal dhroputhee aadhee322
bip sudhaamaa dhaaludhee baal sukhaa-ee mithr sudhaaee322
naamaa sheebaa aakhee-ai gurumukh bhaae bhugath liv laa-ee322
husuth kheluth there dhehure aaei-aa323
dhoodh kutorai guduvai paanee kupul gaae naamai dhuhi aanee 1323
kuum kithe pio chali-aa naamudhev no aakh sidhaayaa323
baamuun poojai dhevuthe dhunnaa goo churaavun aavai324
hoe birukuth bunaarusee rehindhaa raamaanundh gusaa-ee324
bhuguth bhuguth jug vaji-aa chuhun chukaa dhe vich chumuretaa324
gobindh gobindh gobindh sung naamudheo mun leenaa325
suluthaan pooshai sun be naamaa325
thin kuruthai eik chuluth oupaaei-aa326
sundaa murukaa jaae pukaare328
gurumukh bhugath kurehi prubh bhaavehi anadhin naam vukhaane328
bhujaa baadh bhilaa kar daariou329
jis no har bhugath such bukhuseean so suchaa saahu329
bhuguth junaa kuno aap thuthaa meraa pi-aaraa aape laeian jun laae329
bhuguthaa kaa boli-aa puruvaan hai dhurugeh puvai thaae330
subudhu hee bhuguth jaapudhe jinu kee baanee suchee hoe330
bhuguth junaa kee har jeeo raakhai jug jug rukhudhaa aaei-aa raam331


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help