SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

SANTHAN KEE MEHMAA KAVAN VAKHAANO

Section/Shabad Pothee Pannaa
hohu kirupaal su-aamee mere sunthaa sung vihaave302
jinaa saas giraas na visurai har naamaa man munth302
naanuk kucharri-aa sio thorr toot sujun sunth paki-aa302
sunth suran jo jun purai so jun oudhurunehaar302
kubeer sevaa ko dhue bhule eek sunth eik raam303
kubeer sunth kee gail na shodee-ai maarag laagaa jaao303
kubeer saadhoo ko milune jaa-ee-ai saath na leejai koe303
kubeer jaa ghur saadh na seveeahi har kee sevaa naahi303
dhur dhehur k murudhaan khhudhaa aamudheh a(n)dh303
har praan prubhoo sukhudhaathe303
eih loke sukh paaei-aa304
eih neesaanee saadh kee jis bhetuth thuree-ai304
thum har sethee raathe sunthuhu304
jap mun maadho mudhusoodhuno har sreerungo purumesuro sath purumesuro prubh anthurujaamee305
pingul purubuth paar pure khul chuthur bukeethaa305
hum sunthun kee ren pi-aare hum sunthun kee surunaa306
thun sunthun kaa dhun sunthun kaa mun sunthun kaa kee-aa306
bhetuth sung paarubrehum chith aaei-aa307
ho maago thujhai dhaei-aal kar dhaasaa goli-aa307
har kaa sunth puraan dhun this kaa panihaaraa308
sunthun pehi aap oudhaarun aaeiou 1 rehaao308
jithai baisan saadh jun so thaan suhundhaa308
maa-ee sath sath sath har sath sath sath saadhaa309
meraa mun saadh junaa mil hari-aa309
naanuk veechaarehi sunth mun junaa chaar vedh kehundhe310
aath pehur nikat kar jaanai310
sugul sunthun pehi vusuth eik maago310
sunth junaa mil har jus gaaeiou311
rusam shaa aa-een dhiludhaaree buvudh311
dhuuluth andhur khaak paaee mukabilaa314
saach naam meraa mun laagaa315
raam naam ruthun kothurree gurr mundhar eek lukaanee315
bin saadhoo jo jeevunaa thetho biruthaaree315
sathigur dhurusan agan nivaaree316
sugul sookh jap eekai naam316
outhai anmrith vundee-ai sukhee-aa har kurune317
sunth mundul mehi har man vusai317
sunthun kai suneeath prubh kee baath317
jaa kai sung eihu mun nirumul317
kuruhu gath dhaei-aal sunthuhu moree318
rain dhinus rehai eik rungaa318


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help