SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

SHAHI SHAHANSHAH GUR GOBIND SINGH

Section/Shabad Pothee Pannaa
ab mai apunee kuthaa bukhaano thup saadhuth jih bidh muhi aano277
mai apunaa suth thuhi nivaajaa278
eih kaaran prubh mohi puthaayo thub mai juguth junum dhar aayo278
kehiou prubhoo s bhaakh ho278
hum eeh kaaj juguth mo aaee279
ab kab junum kuthunun280
dheen dhunee-aa dhur kumundhe aa puree rukhusaar maa280
sathiguruprusaadhi281
har suuche thukhuth ruchaaei-aa sath sungath melaa u281
praan meeth purumaathumaa purukhothum pooraa u282
ouh gur gobindh hue prugati-aa dhusuve avuthaaraa u282
gurubur akaal ke hukum so oupajiou bigi-aanaa u282
jaage singh buluvunth beer subh dhusut khupaaee u283
nij futhe bulaa-ee sathiguroo keeno oujee-aaraa u284
vehi oupajiou chelaa murudh kaa murudhaan sudhaaee u284
naasuro munusoor gur gobindh singh285
bhee kirupaal guroo govindhaa sugul munoruth paaee290
ruthe se-ee j mukh na morrunn ijinuee sinjaathaa saa-ee290
sathigur poorai sevi-ai dhookhaa kaa hoe naas290
naam milai mun thriputhee-ai bin naamai dhrig jeevaas290
sikhuhu subudh pi-aariho junum murun kee tek290


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help