SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

LEHNE DHURUNE SHATH SER

Section/Shabad Pothee Pannaa
naao kuruthaa kaadhur kure kio bol hovai jokheevudhai251
gur angudh gur anguthe anmrith birukh anmrith ful fali-aa252
baabaa aaei-aa kuruthaarupur bhekh oudhaasee sugul outhaaraa252
zi-aaruth kur muluthaan dhee fir kuruthaarupure noon aayaa253
fer vusaaei-aa feru-aan sathigur khaadoor253
guroo angudh aa murushudhul aalumee253
thai tho dhrirriou naam apaar bimul jaas bithaar saadhik sidh sujun jee-aa ko adhaar254


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help