SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

GUR BIN GHOR ANDAR

Section/Shabad Pothee Pannaa
bhee gilaan juguth vich chaar vurun aashrum ou-epaaee228
kul aa-ee kuthe muhee khaaj ho-aa murudhaar gusaa-ee228
chaar vurun chaar mujhehubaa jug vich hindhoo musulumaane229
buhu vaatee juug chulee-aa jub hee bhee mehunmudh yaaraa229
chaare juuge chuhu jugee punchaaein prubh aape ho-aa229
jugugurudhee jub hovehe oulute jug ki-aa hoe vuruthaaraa230
rehiou sunth ho tol saadh buhuthere dithe230
kal kaathee raaje kaasaa-ee dhurum punkh kar oudari-aa230


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help