SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

SATGUR GUNI NIDHAAN HEH

Section/Shabad Pothee Pannaa
sathigur gunee nidhaan hai gun kar bukhusai avuguni-aare203
ik ounkaar sathiguruprusaadh203
ik ounkaar sathiguruprusaadh203
sathigur such dhaathaar hai maanus junum amol dhivaaei-aa204
sathigur vudaa aakhee-ai vude dhee vudee vadi-aa-ee204
ik ounkaar sathiguruprusaadhi204
sathigur paaras purasi-ai kunchun kurai munoor muleenaa205
sathigur pooraa saahu hai thribhuvun jug this dhaa vunujaaraa205
gurumukh saadh asaadh saadh vukhaanee-ai205
sathigur theeruth jaanee-ai athisath theeruth surunee aaee206
sathiguruprusaadhi206
ik ounkaar sathiguruprusaadhi206
dhunn dhunn sathigur purukh nirunkaar akaar bunaaei-aa206
maape heth na pujunee sathigur heth sucheth sehaa-ee207
so vich vuruthai sikh sunth eikothur su sathigur abinaasee207
jaise kur gehuth surup suth pekh maathaa208
jaise gu-aar gaaein churaavuth juthun bunu208
churun suran gur eek paidaa jaae chulu208
aabun kee saadh kuth mituth aoubulee khaaee209
sathigur churun suran chal jaaee sikhu209
numusukaar gurudhev ko suthunaam jis munthr sunaayaa209
so sathigur dhun dhunn jin bhurum gurr thorri-aa210
this milee-ai sathigur sujunai jis anthar har gunukaaree210
so sathigur sevihu saadh jun jin har har naam dhrirraaei-aa210
thith jaae behuhu suthusunguthee jithai har kaa har naam bilo-ee-ai210
this gur ko ho vaari-aa jin har kee har kuthaa sunaa-ee211
jin jugujeevun oupudhesi-aa this gur ko ho sudhaa ghumaaei-aa211
sathigur hoe dhaei-aal th surudhaa pooree-ai211
jih sathigur simurunth nuyun ke thimur mitehi khin212
kuchuhu kunchun bhaeiao subudh gur sruvunehi suniou212
jaam guroo hoe val dhunehi ki-aa gaaruv dhijae212
gur bin ghor andhaar guroo bin sumujh na aavai213
amia dhrisat subh kurai hurai agh paap sukul mul213
sathigur meraa bemuhuthaaj213
sathigur moorath ko bal jaao214
jithune saah paathisaah oumuraav sikudhaar choudhuree sabh mithi-aa jhooth bhaao dhoojaa jaan214
andhar suchaa nehu laaei-aa preethum aapunai215
gur sunth juno pi-aaraa mai mili-aa meree thrisunaa bujh gee-aase216
se sach laage jo thudh bhaaee216
gur meree poojaa gur gobindh217
gur jee ke dhurusun ko bal jaao217
gur ke churun oopar mere maathe218
mudhusoodhun mere mun thun praanaa218
sun sujun preethum meri-aa mai sathigur dhehu dhikhaal218
this gur ko simuro saas saas219
gungaa jumunaa godhaavuree surusuthee the kurehi oudhum dhoor saadhoo kee thaa-ee219
gur purumesur kurunaihaar220
gur pooraa bhetiou vudubhaagee munehi bhaei-aa purugaasaa220
gur ke churun jeea kaa nisuthaaraa220
jaisaa sathigur suneedhaa thaiso hee mai deeth220
sooke hure keeee khin maahe221
jio jununee suth jan paaluthee raakhai nudhar mujhaar221
sathigur kee sevaa suful hai je ko kure chith laae222
har churun kumul kee tek sathigur dhithee thus kai bal raam jeeo222
jap gobindh gopaal laal222
gur purumesur poojee-ai man than laae pi-aar222
jub the dhurusun bhete saadhoo bhule dhinus oue aaee223
mai man than biruhu ath agulaa kio preethum milai ghar aae223
murushudhe kaamil kuse raah dhusu dhaadh224
gur huzooree baa khudhaa baayudh b thoo225
sathigur apune sunee arudhaas226
punche subudh vuje math gurumath vudubhaagee anehudh vaji-aa227
gur surunaa-ee sugul nidhaan227


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help