SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

APNE SEVAK KEE AAPE RAKE

Section/Shabad Pothee Pannaa
apune sevuk kee aape raakhai aape naam jupaavai195
sunthaa ke kaaraj aap khuloei-aa har kunm kuraavan aaei-aa raam195
jaa ko raakhai raakhunehaar196
jis thoo raakhehi this koun maarai196
jaa kaa meeth saajun hai sumee-aa196
jis no thoo rukhuvaalaa maare this koun197
dhroputhee kupeen maathr dhee jo muneesurehi197
sathigur paas benunthee-aa milai naam aadhaaraa197
jin ko aap dhee vadi-aa-ee juguth bhee aape aan thin ko pairee paaee198
jin thum bheje thinehi bulaaee sukh sehuj sethee ghar aao198
gur poorai meree raakh lee199
thir ghar baisuhu har jun pi-aare199
chuthur dhisaa keeno bul apunaa sir oopar kur dhaariou199
dhovai thaav rukhe gur soore199
churun kumul kaa aasuraa dheeno prabh aap200
dhue kur jorr kuree benunthee thaakur apunaa dhi-aaei-aa200
muthaa musoorath avur si-aanup jun ko kushoo na aaeiou200
muthaa musoorath avur si-aanup jun ko kushoo na aaeiou201
bun mehi pekhiou thrin mehi pekhiou grihi pekhiou oudhaasaaee201
oochaa agum apaar prubh kuthun na jaae akuth201


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help