SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

APNE HAR PRAB KE HOH GOLE

Section/Shabad Pothee Pannaa
apune thaakur kee ho cheree192
jaa prubh kee ho cherulee so subh the oochaa192
mul khureedhee laalaa golaa meraa naao subhaagaa192
mai bundhaa bai khureedh such saahib meraa193
mohi dhaasuro thaakur ko193
merai man misut luge pria bolaa193
jaa kaa thaakur thuhee prubh thaa ke vudubhaagaa194
oo burunge saahibe maahusu boodh194


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help