SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

TADEE KARAY PUKAAR

Section/Shabad Pothee Pannaa
taadee kure pukaar prubhoo sunaaeisee84
taadee this no aakhee-ai j khusumai dhure pi-aar84
hum taadee har prubh khusum ke nith gaaveh har gun shunthaa85
khusumai kai dhurubaar taadee vasi-aa85
ho taadee vekaar kaarai laaei-aa85
mun ruthaa govindh sung such bhojun jorre85
ho taadee har prubh khusum kaa har kai dhar aaei-aa86
taadee gun gaavai nith junum suvaari-aa86
ho this taadee kurubaan j theraa sevudhaar86
ho taadee dhar gun gaavudhaa je har prubh bhaavai86


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help