SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

THOO MERAA PITHAA THOO HEH MERAA MAATHAA

Section/Shabad Pothee Pannaa
thoon meraa pithaa thoonhai meraa maathaa188
thoo meraa pithaa thoohai meraa maathaa188
kheer adhaar baarik jub hothaa bin kheerai rehun na jaa-ee189
prubh keejai kirupaa nidhaan hum har gun gaavehuge189
so-ee kuraae jo thudh bhaavai189
gee behorr bundhee shorr nirunkaar dhukhudhaaree190
suth apuraadh kuruth hai jethe190
thoo dhaanaa thoo abichul thoohee thoo jaath meree paathee191
har jee maathaa har jee pithaa har jeeo prathipaaluk191
rusunaa juputhee thoohee thoohee191


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help