SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

CHOJI MERE GOVINDA CHOJI MERE PIAR-IAA

Section/Shabad Pothee Pannaa
chojee mere govindhaa chojee mere pi-aari-aa har prubh meraa chojee jeeo178
mun maahee mun maahee mere govindhaa har rung ruthaa mun maahee jeeo179
aape srisat oupaaeidhaa pi-aaraa kar sooruj chundh chaanaan180
aape rusee-aa aap rus aape raavunehaar180
mere saahaa mai har dhurusun sukh hoe181
mohun ghar aavuhu kuro jodhuree-aa181
kehi-aa kurunaa dhithaa lainaa181
aao sukhee gun kaamun kureehaa jeeo182
dhuy gusaa-ee meethulaa thoon sung humaarai baas jeeo 1 rehaao183
saajunurraa meraa saajunurraa nikat khuloeiarraa meraa saajunurraa183
govindh govindh preethum man preethum mil suthusungath subadh mun mohai183
sunthaa maano dhoothaa daano eih kutuvaaree meree184
sun sun jeevaa soe thumaaree184
no nidh therai sugul nidhaan185
thoo meraa thurung hum meen thumaare185
thoon meraa sukhaa thoonhee meraa meeth185
thoo mere meeth sukhaa har praan186
thoon jeevun thoon praan adhaaraa186
mun thun theraa dhun bhee theraa186
eek pithaa eekus ke hum baarik thoo meraa gur haa-ee187
hum baarik kushooa na jaaneh gath mith there moorukh mugudh ei-aanaa187


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help