SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

THAEREE AUT POORAN GOPALAA

Section/Shabad Pothee Pannaa
aaee prubh surunaaguthee kirupaa nidh dhaei-aal161
dhur jeeare eik tek thoo laahi bidaanee aas161
thujuhu si-aanup sur junuhu simuruhu har har raae162
kis hee ko-ee koe munnj nimaanee eik thoo162
jaa thoon thusehi mihuruvaan achinth vusehi mun maahi162
jaa thoo merai val hai thaa ki-aa muhushundhaa162
aadh purukh aape srisat saaje162
ghar baahar theraa bhuruvaasaa thoo jun kai hai sung163
thujh bin avur naahee mai dhoojaa thoon mere mun maahee163
thujh bin kuvun humaaraa164
anthurujaamee so prubh pooraa164
therai bhurosai pi-aare mai laad ludaaei-aa164
kinehee kee-aa puravirath pusaaraa165
har agum agochur sudhaa abinaasee166
kis hee dhurraa kee-aa mithr suth naal bhaa-ee166
thudh chith aaee mehaa anundhaa jis visurehi so mar jaaee167
pundith saasuth simrith parri-aa167
paarubrehum poorun purumesur mun thaa kee out geheejai re167
re jeea niluj laaj thu-ohi naahee168
je man chith aas rukhehi har oopar thaa mun chindhe anek anek ful paa-ee168
thoon mero mer purubuth su-aamee out gehee mai theree169
dhaei-aa maei-aa kar praanupath more mohi anaath suran prubh thoree170
theree tek rehaa kal maahi170
jun ko prubh sunge asunehu170
jaahoo kaahoo apuno hee chith aavai171
biruthaa bhuruvaasaa lok171
ab hum chulee thaakur pehi haar171
suaamee suran pariou dhurubaare172
tho mai aaei-aa surunee aaei-aa172
thoon visurehi thaa subh ko laagoo cheeth aavehi thaa sevaa172
nrip kunni-aa ke kaarunai eik bhaei-aa bhekhudhaaree173
jis no saajun raakhusee dhusumun kuvun bichaar173
mai andhule kee tek theraa naam khundhukaaraa174
har har kuruth mite sabh bhurumaa174
gun keerath nidh moree 1 rehaao174
munuhu na naam visaar ahinis dhi-aa-ee-ai175
mehaa agan the thudh haath dhe raakhe pee theree surunaa-ee175
har eikusai naal mai dhosuthee har eikusai naal mai rung176
raam jupo jeea aise aise dhru prehilaadh japiou har jaise 1176
oothuth sukhee-aa baithuth sukhee-aa176
maath gurubh mehi aapun simurun dhe theh thum raakhunehaare177
dhusut muee bikh khaa-ee ree maa-ee177
dhuruth guvaaei-aa har prabh aape subh sunsaar oubaari-aa177
aoukhee ghurree na dhekhun dhe-ee apunaa birudh sumaale178
thaathee vaao na lugee paarubrehum surunaa-ee178


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help