SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

PRATHPALE NITH SAAR SAMAALE

Section/Shabad Pothee Pannaa
har agum agochur sudhaa abinaasee157
re chith chethas kee na dhuyaal dhumodhur bibehi na jaanas ko-ee157
naanuk chinthaa math kuruhu chinthaa this hee hee158
dheenun kee prathipaal kurai nith su(n)th ouubaar guneemun gaarai158
mihuruvaan saahib mihuruvaan159
kot brehumund ko thaakur su-aamee surub jee-aa kaa dhaathaa re159
jaa kai simuran subh kush paa-ee-ai biruthee ghaal na jaa-ee160
nirudhun ko thum dhevuhu dhunaa160
prubh jee mohi kuvun anaath bichaaraa160
sevuk kai bhurupoor jug jug vaahuguroo theraa subh sudhukaa161
prubh mero eith outh sudhaa sehaa-ee161


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help