SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

EAK ANEK BEAPAK POORAK

Section/Shabad Pothee Pannaa
hubh sumaanee joth jio jul ghutaa-oo chundhrumaa145
eek anek bi-aapuk pooruk juth dhekho thuth so-ee145
jal thal meheeal poori-aa su-aamee sirujunehaar146
thoon subhunee thaa-ee jithai ho jaa-ee saachaa sirujunehaar jeeo146
chushum gur beenaa buvudh hur thuru dheedhaar husu146
chushum gur beenaa buvudh hur thuru dheedhaar husu147
bidhehi saakee muraa yuk jaam jaa rungeeneeee dhilehaa148
sugul bunusupath mehi baisunthur sugul dhoodh mehi ghee-aa149
ghut ghut mai har joo busai sunthun kehiou pukaar149
subhai ghut raam bolai raamaa bolai149
dhus dhis khojuth mai firiou juth dhekho thuth soe149
fureedhaa mun maidhaan kar toee tibe laahi149
kubeer huj kaabe ho jaae thaa aagai mili-aa khudhaae150
hath kulunm agunm musuthak likhaavuthee150
aaneele kunbh bhuraa-eele oodhuk thaakur ko eisunaan kuro150
arudh nuraajushundh thuuprusaadh150
jule huree thule huree oure huree bune huree 151151
jimee jumaan ke bikhai sumuusath eek joth hai152
jeevun mai jul mai thhul mai subh roopun mai subh bhoopun maahee153
ko-oo bhaeiou mundee-aa sunni-aasee ko-oo jogee bhaeiou ko-ee brehumuchaaree ko-oo jutheean maanubo154
kethe kuush muush kethe oun ko kuruth bhuush kethe aush vuush hoe supuush oud jaahinge155
gurehi dhikhaaeiou loeinaa 1 rehaao155
mai naahee prubh subh kish theraa155
aval aleh noor oupaaei-aa kudhurath ke subh bundhe156
thoo prubh dhaathaa dhaan math pooraa hum thaare bhekhaaree jeeo156
therai maan har har maan156
poor rehi-aa srub thaae humaaraa khusum soe157


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help