SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

DHERO DEK TUMARE RANGA

Section/Shabad Pothee Pannaa
dheero dhekh thumuaarai rungaa143
raajaasrum mith nehee jaanee theree143
har kee gath nehi ko-oo jaanai143
aisee laal thujh bin koun kurai144
seehaa baajaa churugaa kuhee-aa eenaa khuvaale ghaah144
kubehoo kheer khaad gheeo na bhaavai144
kaahoo dheenue paat putunbur kaahoo pulugh nivaaraa144


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help