SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

HAR TUM VAD VADE, VADE VAD UCHE

Section/Shabad Pothee Pannaa
har thumu vud vude vude vud ooche subh oopar vude vuduunaa129
vudee hoo vudaa apaar theraa muruthubaa129
vudaa theraa dhurubaar suchaa thudh thukhuth129
ath oochaa thaa kaa dhurubaaraa130
vudaa meraa govindh agum agochur aadh nirunjun nirunkaar jeeo130
subh jug fir mai dhekhi-aa har eiko dhaathaa130
mai pekhiou ree oochaa mohun subh the oochaa131
ko-oo har sumaan nehee raajaa131
mai man theree tek mere pi-aare mai man theree tek131
ho ki-aa saalaahee kirum junth vudee theree vadi-aa-ee131
vedh kuthebuhun baahuraa lekh alekh na lakhi-aa jaa-ee132
jaa kai vas khaan suluthaan132
nith jupee-ai saas giraas naao puruvadhigaar dhaa132


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help